Mittlerer Osten — Jemen (Yemen)

Weit­ere Infor­ma­tio­nen

Interne Links

Externe Links

Jemen

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er (MBT)     
T‑72 - 39  
T‑62 - 75  
M60 A1 / 90 ein­ge­lagert 50  
T‑54/55 - / AM2 / 250 ein­ge­lagert 550  
     Gesamt 715
Gepanz­erte Fahrzeuge (Armored Vehi­cles)     
al-Walid  - -  
BTR-152 - -  
BTR-40/50/60 ca. 400 ein­ge­lagert 180  
M113 A1 70  
BMP‑1/2 50 ein­ge­lagert 100  
BRDM‑2 50 ein­ge­lagert 50  
AML-60/90 50 ein­ge­lagert 95  
BRDM‑2 50 ein­ge­lagert 45  
Sal­adin - 60  
Fer­ret - -  
     Gesamt 495
Artillerie       
Selb­st­fahrende Artillerie      
M‑1974 122mm -  
Su-100 100mm -  
    Gesamt -
Feldgeschütze How­itzers    
M‑114 155mm 12  
D‑20 152mm 10  
M‑46 130mm 60  
D‑30 122m 130  
M‑1938 122mm 40  
M1931 122mm 30  
M101 105mm 25  
    Gesamt 307
Raketen­wer­fer (MRL) Rock­et Launch­ers    
BM-24 240mm 35  
BM-14 140mm 14  
BM-13 132mm 15  
BM-21 122mm 150  
    Gesamt 214
Mörs­er Mor­tars    
120mm - 100  
M‑30 107mm 12  
    Gesamt 112
Panz­er­ab­wehr (Anti Tank)     
Raketen      
AT‑3 Sag­ger -  
BGM-71 A TOW 12  
M47 Drag­on 24  
    Gesamt 112
Raketen (Bal­lis­tic Mis­siles)     
SS‑1 SCUD B / möglw. SCUD‑C aus Nord­ko­rea / Starter 6  
SS-21 Scarab / Starter 4  
    Gesamt 10