Mittlerer Osten — Bahrain

Bahrain

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er (MBT)     
M60 A3 180  
     Gesamt 180
gepanz­erte Fahrzeuge (Armored Vehi­cles)     
M113 - 110  
M‑3 - 110  
AT-105 Sax­on 10  
YPR-765 - 25  
AML-90 - 22  
     Gesamt 277
Artillerie       
Selb­st­fahrende Artillerie      
M110 203mm 13  
    Gesamt 13
Feldgeschütze How­itzers    
M‑198 A1/155mm 18  
L‑118 105mm 8  
    Gesamt 26
Raketen­wer­fer (MRL) Rock­et Launch­ers    
MLRS 227mm‘inkl. ATACMS 9  
    Gesamt 9
Panz­er­ab­wehr (Anti Tank)     
Raketen      
BGM-71 C Improved TOW/ Starter 15  
BGM-71 E / TOW 2A -