Europa — Norwegen (Norway)

Flagge Norwegen Chrest

Seestre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Fre­gat­ten (Frigates)     
Oslo Class 2  
Fridtjof Nansen-Class (bis 2010) 5  
    Gesamt: 7
Uboote (Sub­marines)     
Ula Class 6  
 
Schnell­boote (MTBs)     
Hauk class 8  
SKJOLD-Class (bis 2010) 6  
Minen­schiffe (Mine war­fare ves­sels)     
Oksøy Class (Minen­jagdboot) 4  
Alta Class (Minen­räum­boot) 2