EU — Schweden (Sweden)

Flagge Schweden

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er Main Bat­tle Tanks     
Leop­ard 2 A4 (Stridsvagn 121) 160  
Leop­ard 2 S (verbessert­er A5 / Stridsvagn 122) 117  
Leop­ard 2 Stridsvagn 122M / ab 2004 (10) +? 
    Gesamt 277
gepanz­erte Fahrzeuge Armored Vehi­cles     
Schützen­panz­er (Pbv-203) aus­ge­mustert (500)  
Schützen­panz­er (CV-90) - 900  
amphib. Trans­port­panz­er (Pbv-401) MT-LB 410  
Trans­port­panz­er (Pbv-501) BMP‑1 310  
Trans­port­panz­er (XA-200) 6x6 bis 2004 von Finn­land geleast (63)  
Trans­port­panz­er (XA-203) 20mm BMK im Zulauf 100  
    Gesamt 1.720
Bergepanz­er (Bgbv 120) deutsch­er BÜFFEL, für Leo 2 (im Zulauf) 1 14 
Artillerie        
selb­stf. Artillerie (self pro­pelld) Band­kanon 1C — 155mm 2003 aus­ge­mustert 24  
Artilleriegeschütze (How­itzers) Bofors FH77 A //  157