EU — Deutschland (Germany)

Ver­sorg­er

Deutschland Waffensysteme - Versorger
Muni­tion­strans­porter WESTERWALD
(Quelle: © PIZ Marine Archiv / Bun­deswehr)

Beschaffung/ aktueller Bestand

Typ (Klasse) Namen Beschaf­fungszeitraum Gesamt

Berlin 

Ein­satz­grup­pen­ver­sorg­er

173,7 x 24 x 14

20.240 Ton­nen / Besatzung: 149

A 1411 Berlin

A 1412 Frank­furt am Main

2001

-

2002

 
   Berlin2

Oste (432)

Flot­ten­di­en­st­boot

83,5 x 14,6 x 4,2

3.200 Ton­nen / Besatzung: 36 + 40 Spezial­is­ten

A50 Alster

A52 Oste

A53 Oker

1988–89

 
   Oste3

Elbe (404)

Ten­der

100 x 15,5 x 4,1

3.586 Ton­nen / Besatzung: 70

 A 511 Elbe
A 512 Mosel
A 513 Rhein
A 514 Wer­ra
A 515 Main
A 516 Donau

1993

 

-

 

1994

 
   Elbe6

Walchensee (703)

Tanker (Küste)

72 x 11,2 x 4,28

2.191 Ton­nen / Besatzung: 21 (Ziv­il)

A 1424 Walchensee

A 1425 Ammernsee

A 1426 Tegernsee

A 1427 West­ensee

1966

-

1967

 
   Walchensee4

Lüneb­urg (701A)

Ver­sorg­er

104–118 x 13,2 x 4,2

4.068 Ton­nen / Besatzung: 72

A 1413 Freiburg

A 1414 Glücks­burg an Ägypten

A 1418 Meers­burg

1966 — 1968 
   Lüneb­urg2

Röhn (704)

Tanker

130 x 19,2 x 8,2

14.260 Ton­nen / Besatzung: 42

A 1442 Spes­sart

A 1443 Rhön

1974–77

 
   Röhn2

Barbe

Mehrzweck­lan­dungs­boote

105 x 14 x 4,6

1.080 Ton­nen / Besatzung: 

L 762 Lachs
L 765 Schleie
L 769 Zan­der

  
   Barbe3

West­er­wald

Muni­tion­strans­porter

105 x 14 x 4,6

1.080 Ton­nen / Besatzung: 35 (Ziv­il)

A 1435 West­er­wald

A 1436 Oden­wald an Ägypten

1974–77

 
   West­er­wald1

Fehrmann (720B)

Bergungss­chlep­per

A 1458 Fehrmann

?

 
   Fehrmann1

Wangerooge (722A)

Seeschlep­per

A 1451 Wangerooge

A 1552 Spikeroog

A 1555 Norder­ney

?

 
   Wangerooge3

Bottsand (738)

Ölauf­fangschiff

46,3 x 12 x 3

650 Ton­nen / Besatzung: 6 (ziv­il)

Y 1643 Bottsand

Y 1644 Ever­sand

1985-?

 
   Bottsand2

Gorch Fock (441)

Segelschulschiff

89,4 x 12 x 4,9

2006 Ton­nen / Besatzung: 240

-

1958

 
   Gorch Fock1