EU — Bulgarien (Bulgaria)

Flagge Bulgarien Chrest

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er Main Bat­tle Tanks      
T‑72 M1  429   
T‑72 A 93   
    Gesamt 522
gepanz­erte Fahrzeuge Armored Vehi­cles      
BMP-23 A 93   
BMP‑1 P 72   
MT-LB - 600   
BTR-60 PB / Mod­ern­sierung auf BTR-60PB-MD 230   
BRDM‑3 (AT‑5) PaAR 24   
HMMWV Schenkung von / dona­tion from USA 52   
    Gesamt 1.071
Artillerie        
Geschütze How­itzers, Field Guns     
D‑20 152mm 190   
M‑46 130mm 73   
M‑30 122mm 70   
    Gesamt 333
Selb­st­fahrende Artillerie Self Pro­pelled     
2S12 Tundzha SF-Mörser­wozdi­ka / 120mm Mörs­er 247   
2S1 Gwozdi­ka / 122mm Panz­er­haub­itze 312   
    Gesamt 559
Raketen­wer­fer Rock­et Launch­er     
MLRS BM-21 - 218   
SS-23 Tochka 6   
    Gesamt 224
Mörs­er Mor­tar     
Mörs­er M82 82mm 384   
Mörs­er M6-211 60mm 60   
    Gesamt 444
Panz­er­ab­wehr Anti Tank      
AT‑5 Konurs (BRDM‑3) 24   
AT‑4 b Spig­ot (Infan­terie und BMP-23) ?   
AT‑7 Metis (Fallschir­mjäger) ?   
SPG‑9 RCL 73mm 150   
RPG-22 Net­to ?   
SPG‑9 RCL (73mm) 150   
    Gesamt -
Flu­gab­wehr Anti Anti Air­craft      
Geschütze Anti Air­craft Guns     
ZU-23–2 23mm 300   
S‑60 57mm 16   
    Gesamt 417
SA-13 Strela-10M 20   
SA‑8 Osa 24   
    Gesamt 44
Drohnen  UAVs      
Pel­i­can-AM4 Aufk­lärung ?   
Yas­treb-2S ECM Funkstörung ?