EU – Bulgarien (Bulgaria)


Flagge Bulgarien Chrest

Landstreitkräfte

Typ Version     Stückzahl Gesamt
Kampfpanzer Main Battle Tanks      
T-72 M1  429   
T-72 A 93   
    Gesamt 522
gepanzerte Fahrzeuge Armored Vehicles      
BMP-23 A 93   
BMP-1 P 72   
MT-LB 600   
BTR-60 PB / Modernsierung auf BTR-60PB-MD 230   
BRDM-3 (AT-5) PaAR 24   
HMMWV Schenkung von / donation from USA 52   
    Gesamt 1.071
Artillerie        
Geschütze Howitzers, Field Guns     
D-20 152mm 190   
M-46 130mm 73   
M-30 122mm 70   
    Gesamt 333
Selbstfahrende Artillerie Self Propelled     
2S12 Tundzha SF-Mörserwozdika / 120mm Mörser 247   
2S1 Gwozdika / 122mm Panzerhaubitze 312   
    Gesamt 559
Raketenwerfer Rocket Launcher     
MLRS BM-21 218   
SS-23 Tochka 6   
    Gesamt 224
Mörser Mortar     
Mörser M82 82mm 384   
Mörser M6-211 60mm 60   
    Gesamt 444
Panzerabwehr Anti Tank      
AT-5 Konurs (BRDM-3) 24   
AT-4 b Spigot (Infanterie und BMP-23) ?   
AT-7 Metis (Fallschirmjäger) ?   
SPG-9 RCL 73mm 150   
RPG-22 Netto ?   
SPG-9 RCL (73mm) 150   
    Gesamt
Flugabwehr Anti Anti Aircraft      
Geschütze Anti Aircraft Guns     
ZU-23-2 23mm 300   
S-60 57mm 16   
    Gesamt 417
SA-13 Strela-10M 20   
SA-8 Osa 24   
    Gesamt 44
Drohnen  UAVs      
Pelican-AM4 Aufklärung ?   
Yastreb-2S ECM Funkstörung ?