Asien – Korea Süd- (Korea South)


Korea Süd South Republic Republik

Landstreitkräfte

Typ Version     Stückzahl Bemerkung
Kampfpanzer Main Battle Tank    
Typ 88 (K1) A1 / A2 800  
T-80 U ?80?  
M-60 ? ?  
M-48 werden ersetzt durch T-80 und Typ 88 400  
M-47 werden ersetzt durch T-80 und Typ 88 850   
     Gesamt 2.390
gepanzerte Fahrzeuge  Armored Vehicles    
Schützenpanzer (BMP-3) 40 +30
Transportpanzer (KIFV) 1.700  
Transportpanzer (M-113) 420  
Transportpanzer (M-557) 140  
Transportpanzer Fiat-6614/KM-900/-90 200  
    Gesamt 2.460
Panzerhaubitzen (self propelled)

M-109, M-107 und M-110

1.040  
       
Feldgeschütze (Howitzer) 105mm KH-178, 155mm KH-179, 203mm M110 5.200  
          
Raketenwerfer (Rocket Launcher)) 130 mm Kooryong 156  
          
Granatwerfer (Mortar) 81mm und 107mm 6.000  
          
Hubschrauber Helicopters    
Kampfhubschrauber (AH-1) J/S/F 75  
Kampfhubschrauber (Hughes 500) MD Defender 65  
    Gesamt 140
Hubschrauber (Hughes 500) 170  
Hubschrauber (Bo105) C 12  
Transporthubschrauber (UH-60) P im Zulauf 138  
Transporthubschrauber (CH-47) D 18  
Transporthubschrauber (UH-1) H / werden ausgemustert 20  
    Gesamt 358