Amerika — Peru

 

Peru

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er Main Bat­tle Tanks
T-72 Ex-Rus­s­land oder Ex-Belarus 150
T-54/55 / Type 69 - 300
AMX-13 - 110
Gesamt 560
Gepanz­erte Fahrzeuge Armored Vehi­cles
M113 - 300
Ur-416 - 228
Fiat 6616 - 20
V150 Com­man­do - 40
Gesamt 588
Artillerie
Geschütze Guns / How­itzers 12
M-101 105mm 130
Oto Melara Mod. 56 105mm 50
D-30 122mm 30
M-46 122mm 30
M-54 130mm 30
M114 155mm 36
M109 A2 / self pro­pelld / 155mm 12
F.3 self pro­pelld / 155mm 12
Gesamt 342
Raketen­wer­fer Rock­et Launch­er 12
BM-21 122mm 14
Gesamt 26
Mörs­er Mor­tar
81mm - ?
120mm - ?
Gesamt 588
Panz­er­ab­wehr Anti Tank
Raketen Mis­siles
Cobra - ?
M40 A1 / 106mm ?
Gesamt ?
Flu­gab­wehr Air Defence
Geschütze Guns
L/60 40mm 40
M-1938 76mm ?
ZSU-23–4 23mm 36
Gesamt über 80
Raketen Mis­siles
SA-2 - ?
SA-7 - ?
Gesamt ?