Amerika — Mexiko (Mexico)

Flagge Mexiko Mexico

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
gepanz­erte Fahrzeuge (Armored Vehi­cles)     
M-8 - 40  
ERC-90  F 40  
VBL 8 davon Panz­er­ab­wehr 48  
MOWAG - 25  
MAC-1 - 15  
MEX-1 - 41  
HWK-11 - 40  
VCR/TT - 36  
DN-4 - 40  
DN-5 - 40  
AMX-VCI - 409  
BDX - 98  
LAV-150 ST 26  
    Gesamt 898
Artillerie       
Geschütze (How­itzers)    
M-116 - 18  
M-101 - 60  
M-56 - 24  
M-116 - 18  
    Gesamt 114
Selb­st­fahrende Artillerie (self Pro­pelled)    
M-2 A1 16  
DN-5 - 5  
    Gesamt 21
Raketen­wer­fer (MRL) (Rock­et Launch­ers)    
B-300 - 1  
    Gesamt 1
Mörs­er (Mor­tar)    
81mm - 1.500  
Brandt - 75  
    Gesamt 1.575
Flu­gab­wehr (Air Defence)     
Geschütze (Guns)    
M-3 mobil 37mm 30  
M-55 - 40  
    Gesamt 70
Raketen (Mis­siles)    
RBS-70 Sys­tem 1