Afrika — Sudan

Sudan

Weit­ere Infor­ma­tio­nen

Interne Links

Externe Links

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er Main Bat­tle Tanks      
T‑54/55 - 270  
M‑60 A3 20  
Typ-62 - 45  
Typ-59 - 60  
    Gesamt 395
Gepanz­erte Fahrzeuge Armored Vehi­cles     
Typ-62 - 20  
Späh­panz­er (AML-90) - 6  
Späh­panz­er (Sal­adin) Mk2 40  
Späh­panz­er (Fer­ret) - 50  
Späh­panz­er (BRDM1/2) - 60  
Schützen­panz­er (BMP‑2) - 6  
Trans­port­panz­er (BTR-80) A 30  
Trans­port­panz­er (BTR-50) - 30  
Trans­port­panz­er (BTR-152) - 50  
Trans­port­panz­er (OT-62/-64) - 70  
Trans­port­panz­er (M‑113) A1 36  
Trans­port­panz­er (V‑100/-150) - 100  
Trans­port­panz­er (al-Walid) Mk1/2 96  
     Gesamt 594
Artillerie        
Geschütze  130mm, 122mm, 105mm, 85mm 600  
Panz­er­haub­itze  Mk3, 155mm 6  
Raketen­wer­fer (MRL, Typ-63) 107 mm 400  
Raketen­wer­fer (MRL, BM-21) 122 mm 30  
    Gesamt 1.036
Mörs­er 80mm, 82mm, 120mm 156  
Rec­coilles Launch­ers (M‑40A1) 106mm 40  
Panz­er­ab­wehr Anti Tank     
Raketen  Mis­siles    
BGM-71  C / TOW -  
AT‑3 Sag­ger -  
    Gesamt -
Pak  Guns    
M‑1955  100mm -  
M‑1944 100mm -  
M‑1944/D‑44 85mm -  
M‑1942 76mm -  
    Gesamt -