Afrika — Sudan

Sudan

Weit­ere Infor­ma­tio­nen

Interne Links

Externe Links

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er Main Bat­tle Tanks      
T‑54/55-270 
M‑60A320 
Typ-62-45 
Typ-59-60 
  Gesamt395
Gepanz­erte Fahrzeuge Armored Vehi­cles     
Typ-62-20 
Späh­panz­er (AML-90)-6 
Späh­panz­er (Sal­adin)Mk240 
Späh­panz­er (Fer­ret)-50 
Späh­panz­er (BRDM1/2)-60 
Schützen­panz­er (BMP‑2)-6 
Trans­port­panz­er (BTR-80)A30 
Trans­port­panz­er (BTR-50)-30 
Trans­port­panz­er (BTR-152)-50 
Trans­port­panz­er (OT-62/-64)-70 
Trans­port­panz­er (M‑113)A136 
Trans­port­panz­er (V‑100/-150)-100 
Trans­port­panz­er (al-Walid)Mk1/296 
   Gesamt594
Artillerie        
Geschütze 130mm, 122mm, 105mm, 85mm600 
Panz­er­haub­itze Mk3, 155mm6 
Raketen­wer­fer (MRL, Typ-63)107 mm400 
Raketen­wer­fer (MRL, BM-21)122 mm30 
  Gesamt1.036
Mörs­er80mm, 82mm, 120mm156 
Rec­coilles Launch­ers (M‑40A1)106mm40 
Panz­er­ab­wehr Anti Tank   
Raketen Mis­siles  
BGM-71 C / TOW- 
AT‑3Sag­ger- 
  Gesamt-
Pak Guns  
M‑1955 100mm- 
M‑1944100mm- 
M‑1944/D‑4485mm- 
M‑194276mm- 
  Gesamt-