Afrika – Algerien (Algeria)


Algerien Algeria

Landstreitkräfte

Typ Version     Stückzahl Gesamt
Kampfpanzer         
T-90   40 (320)
T-72 – Upgrade geplant M3/M4 340  
T-62   330  
T-54/55  310  
    Gesamt 1.020
gepanzerte Fahrzeuge         
PT-76 70  
AMX-13 50  
BTR-80/OT-64/BTR-60 600  
Fahd 200  
BTR50/60 445  
M-3 (panhard) 50  
BMP-1 685  
BMP-2 300  
BRDM-2 115  
Engesa EE-9 50  
AML-60 55  
  Gesamt 2.620
        
Artillerie        
Geschütze towed    
ML-20 152mm 20  
M-46/Type-59 130mm 10  
D-30 122mm 190  
D-74/M-1931/M30 122mm 190  
M-1945/d-44 field/AT 85mm 80  
  Gesamt 490
Selbstfahrende Artillerie self propelld    
152mm 2S3   35  
122mm 2S1   150  
  Gesamt 185
Raketenwerfer Multiple Rocket Launchers    
BM-9 A52 300mm 18  
BM-24 240mm 30  
BM-14-16 140mm 50  
BM-21 122mm 50  
  Gesamt 148
Mörser Mortar      
M-43 160mm 60  
M-43 120mm 120  
  Gesamt 180
Panzerabwehr Anti Tank     
Geschütze Guns    
AT-3 (Sagger) 76mm 50  
B-11 107mm 40  
  Gesamt 90
Rakete missiles    
AT-3 Sagger  
AT-4 (Spigot) Spigot  
AT-5 (Spandrel) Spandrel  
Milan ~200  
  Gesamt ~1.400