Afrika — Algerien (Algeria)

Algerien Algeria

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er       
T‑90 40(320)
T‑72- Upgrade geplant M3/M4340 
T‑62 330 
T‑54/55 -310 
  Gesamt1.020
gepanz­erte Fahrzeuge        
PT-76-70 
AMX-13-50 
BTR-80/OT-64/BTR-60-600 
Fahd-200 
BTR50/60-445 
M‑3 (pan­hard)-50 
BMP‑1-685 
BMP‑2-300 
BRDM‑2-115 
Enge­sa EE‑9-50 
AML-60-55 
 -Gesamt2.620
     
Artillerie      
Geschützetowed  
ML-20152mm20 
M‑46/­Type-59130mm10 
D‑30122mm190 
D‑74/M‑1931/M30122mm190 
M‑1945/d‑44 field/AT85mm80 
 -Gesamt490
Selb­st­fahrende Artillerieself pro­pelld  
152mm 2S3 35 
122mm 2S1 150 
 -Gesamt185
Raketen­wer­ferMul­ti­ple Rock­et Launch­ers  
BM‑9A52 300mm18 
BM-24240mm30 
BM-14–16140mm50 
BM-21122mm50 
 -Gesamt148
Mörs­erMor­tar    
M‑43160mm60 
M‑43120mm120 
 -Gesamt180
Panz­er­ab­wehr Anti Tank    
GeschützeGuns  
AT‑3 (Sag­ger)76mm50 
B‑11107mm40 
 -Gesamt90
Raketemis­siles  
AT‑3Sag­ger- 
AT‑4 (Spig­ot)Spig­ot- 
AT‑5 (Span­drel)Span­drel- 
Milan-~200 
 -Gesamt~1.400